Ярослава Мудрого

Положення про Нагороду Ярослава Мудрого АН ВО України 
Опубліковано у "Інформаційному віснику АН ВШ України", 50, № 4, 74 - 76 (2006)

 

2015

 • Грищак Віктор Захарович
 • Демидась Григорій Ілліч
 • Дурняк Богдан Васильович
 • Кулікова Лілія Борисівна
 • Курило Володимир Іванович
 • Степаненко Микола Іванович
 • Сокол Євген Іванович
 • Череп Алла Василівна
 • Шинкарук Василь Дмитрович
 • Шпак Віктор Іванович

 

2014

 • Дейнега Ірина Іванівна
 • Мосенкіс Юрій Леонідович
 • Сиса Павло Станіслав

 

2013

 • Зябліцев Сергій Володимирович
 • Погребенник Володимир Федорович,
 • Мікульонок Ігор Олегович,
 • Кравчун  Павло Григорович,
 • Череп Алла Василівна,
 • Головчук Андрій Федорович

 

2012

 • Коваленк Валентин Васильовча
 • Гончаров Володимир Іванович
 • Руденко Олександр Пантелеймонович
 • Котляренко Лідія Теодорівна

 

2010

 • Волошин В'ячеслав Степанович
 • Дубина Микола Миколайович
 • Запорожець Ольга Антонівна
 • Зубок Микола Іванович
 • Кузнєцов Юрій Миколайович
 • Куцова Валентина Зиновіївна
 • Вачевський Мирон Васильович
 • Стецюк Володимир Васильович
 • Шпак Віктор Іванович
 • Юр'єва Людмила Миколаївна
 • Юрій Сергій Ілліч

 

2009

 • Андрейцев Володимир Іванович
 • Біляєва Ольга Олександрівна
 • Боровий Валентин Олександрович
 • Калібабчук Валентина Олександрівна
 • Лісовий Володимир Миколайович
 • Рахманов Вагиф Мамедович
 • Рябченко Ігор Миколайович
 • Степаненко Микола Іванович
 • Цехмістер Ярослав Володимирович

 

2008

 • Байрачному Борису Івановичу
 • Васильєву Анатолію Васильовичу
 • Волошину В’ячеславу Степановичу
 • Гурину Василю Арсентійовичу
 • Жемелі Григорію Пименовичу
 • Кириліву Ярославу Івановичу
 • Климовицькому Володимиру Гарійовичу
 • Кобцю Анатолію Степановичу
 • Курилу Володимиру Івановичу
 • Курінному Едуарду Григоровичу
 • Мартиненку Михайлу Антоновичу
 • Моісеєву Євгену Миколайовичу
 • Москаленку Віталію Федоровичу
 • Осадчому Юрію Івановичу
 • Панченку Петру Пантелеймоновичу
 • Тутіку Руслану Семеновичу

 

2007

 • Жеребко Володимир Михайлович 
  За цикл робіт з гербології
 • Стецюк Володимир Васильович 
  За цикл дослідницьких прац з географії
 • Заремба Евгенія Хомівна 
  За праці з актуальних проблем медицини
 • Хомич Володимир Тимофійович 
  За цикл праць з біології
 • Мішиєв В'ячеслав Данилович 
  За цикл праць з наркології
 • Дронь Микола Михайлович 
  За праці з фундаментальних та прикладних проблем створення і використання ракетно-космічної і авіаційної техніки
 • Моторний Віталій Павлович 
  За цикл праць з вищої математики
 • Астахова Валентина Іларіонівна 
  За праці з історії освіти та загальних проблем педагогіки
 • Горбачук Іван Тихонович 
  За цикл праць з фізики
 • Сиромятников Володимир Георгійович 
  За дослідницькі праці з хімії полімерів
 • Горпинич Володимир Олександрович 
  За цикл праць з лінгвістики

 

2005

 • Боднару Петру Миколайовичу
  доктору медичних наук, професору 
  – за цикл праць з вивчення патогенезу, розробку методів діагностики та лікування ендокринних захворювань
 • Болдирєву Ростиславу Васильовичу
  доктору філологічних наук, професору 
  – за активну участь у створенні “Етимологічного словника української мови”
 • Дудару Тарасу Григоровичу
  доктору економічних наук, професору 
  – за цикл праць з економічних наук
 • Завальнюку Олександру Михайловичу
  відомому історику, професору, ректору Кам'янець-Подільського педагогічного університету 
  – за цикл праць з історії краю
 • Звєрякову Михайлу Івановичу
  доктору економічних наук, професору, ректору Одеського економічного університету 
  – за цикл праць з економіки
 • Казакову Валерію Миколайовичу
  доктору медичних наук, професору, ректору Донецького національного медичного університету 
  – за цикл наукових праць з фізіології
 • Кирику Миколі Миколайовичу
  доктору сільськогоспо­дар­ських наук, професору 
  – за цикл праць з теоретичних і практичних питань етіології та патогенезу хвороб зерно­бобових культур, біологічних властивостей їх збудників, з'ясування природи імунітету та розробки захисних заходів
 • Кирчіву Роману Теодоровичу
  доктору філологічних наук, професору 
  – за цикл літературознавчих праць
 • Копитку Петру Григоровичу
  доктору сільськогосподар­сь­ких наук, професору, ректору Уманського аграрного університету 
  – за наукові досягнення в аграрній науці
 • Кредісову Анатолію Івановичу
  доктору економічних наук, професору, ректору Міжгалузевого інституту управління 
  – за цикл праць з економічних наук
 • Крижанівському Євстахію Івановичу
  доктору технічних наук, професору, ректору Івано-Франківського національ­ного технічного університету нафти і газу 
  – за значний внесок у теорію і практику оцінки надійності нафтопро­ми­слового обладнання
 • Кувшинському Миколі Георгійовичу
  доктору фізико-мате­матичних наук, професору, одному з фундаторів АН ВШУ 
  – за особистий внесок у розробку фізики аморфних молеку­лярних напівпровідників та створення адаптивних голо­графічних реєструючих систем реального масштабу часу
 • Руденку Анатолію Юхимовичу
  доктору медичних наук, професору 
  – за цикл праць з судинних захворювань головного мозку
 • Українцю Анатолію Івановичу
  доктору технічних наук, професору, ректору Національного університету харчових технологій 
  – за цикл з технології харчових продуктів
 • Фурману Іллі Олександровичу
  доктору технічних наук, професору 
  – за цикл праць з кібернетики
 • Чернецю Василю Гнатовичу, Бітаєву Валерію Анатолійовичу, Дубині Миколі Миколайовичу 
  – за активну участь в організації створення і видання “Енциклопедії етнокультурознавства” (в 6 томах)
 • Чернякову Борису Івановичу
  доктору історичних наук, професору 
  – за створення капітального бібліографічного покаж­чика праць М.Лукаша, відомого українського перекладача
 • Шуту Миколі Івановичу
  доктору фізико-математичних наук, професору 
  – за цикл праць з проблем теплових і релаксійних явищ у полімерах

 

2004

 • Артюх Станіслав Федорович, доктор технічних наук, професор – за цикл праць з автоматики і регулювання гідротурбін
 • Баранівський Василь Федорович, доктор філософських наук, професор Національної академії оборони України – за цикл праць з філософії та проблем демократизації Збройних Сил України
 • Горбатюк Дем'ян Лаврентійович, доктор медичних наук, професор Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика – за цикл праць з оперативної хірургії та топографічної анатомії
 • Дейнега Ірина Іванівна, кандидат історичних наук – за дослідження проблем історії жіночого руху в Україні
 • Загорулько Олександр Кимович, доктор медичних наук, професор Кримського медичного університету – за впровадження в практику України вітчизняних препаратів природного сурфактанту для профілактики та лікування бронхолегеневих захворювань у дітей та дорослих та за розробку препарату “Сузакрин”
 • Кононенко Віталій Іванович, доктор філологічних наук, професор, ректор Прикарпатського державного університету ім. В.Стефаника – за організацію діяльності регіонального відділення та цикл праць з лінгвістики
 • Кривоносов Михайло Володимирович, доктор медичних наук, професор Харківського державного медичного університету – за розробку гігієнічних характеристик факторів виробничого середовища та трудового процесу
 • Кузнєцов Юрій Миколайович, доктор технічних наук, професор Національного технічного університету “КПІ” – за цикл праць по створенню верстатів-автоматів та верстатних комплексів нового покоління
 • Мірошниченко Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор – за науково-дослідні та конструкторські розробки
 • Міхільов Олександр Дмитрович, доктор філологічних наук – за перекладацьку діяльність та за дослідження з зарубіжних літератур
 • Падун Петро Панфілович, професор, ректор Дніпровської державної митної академії – за дослідження теплофізичних процесів у високотемпературних агрегатах ракетно-космічної техніки
 • Перебийніс Петро Мусійович, редактор “Літературної України” – за вагомий внесок у розвиток української літератури та активну участь у пропаганді національної науки
 • Прохоров Едуард Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, професор Харківського національного університету В.Н.Каразіна – за дослідження в галузі напівпровідникової та вакуумної електроніки
 • Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор МАУП'у – за цикл праць з риторики
 • Сокол Олександр Вікторович, доктор мистецтвознавства, професор, ректор Одеської державної музичної академії – за праці з музикознавства останніх років
 • Чутов Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка – за активну участь у створенні АН ВШ України та за значні здобутки в галузі фізики
 • Шемавньов Володимир Ілліч, професор, ректор Дніпропетровського державного аграрного університету – за цикл праць з історії розвитку насінництва в Україні та технології вирощування овочевих рослин
 • Шимон Людвік Людвікович, доктор фізико-математичних наук, професор Ужгородського державного університету – за дослідження з фізики плазми та з нагоди 70-ліття
 • Шульжук Каленик Федорович, доктор філологічних наук, професор Рівненського гуманітарного університету – за цикл праць з української мови

 

 

2003

 • Морозу Петру Івановичу
 • Юрію Михайлу Федоровичу
 • Красновій Людмилі Володимирівні
 • Денисенко Софії Никифорівні
 • Болотських Олександру Степановичу
 • Товажнянському Леоніду Леонідовичу
 • Говорову Пилипу Парамоновичу
 • Грінченку Віктору Федоровичу
 • Циганенку Анатолію Яковичу
 • Прадіду Юрію Федоровичу
 • Величку Олександру Григоровичу
 • Огурцову Анатолію Павловичу
 • Савчукові Варфоломею Степановичу
 • Слюсарчуку Василеві Юхимовичу
 • Зіню Едуарду Анатолійовичу
 • Дубенку Євгену Григоровичу
 • Ніколаєвському Аліму Микитовичу
 • Журахівському Анатолію Валентиновичу
 • Зоріну Владлену Володимировичу
 • Ганус О.І.

 

Лауреатами нагороди Ярослава Мудрого є також:

 •  Бабичев Ф. С. 
 • Білодід О. І. 
 • Головко О. М. 
 • Гродзинський Н. Д. 
 • Дворжецька Р. П. 
 • Драган А. І. 
 • Завадка О. Є. 
 • Залюбовський І. І. 
 • Кондратець В. О. 
 • Кочерган М. П. 
 • Лазко В. М. 
 • Лисиця М. П. 
 • Лу Джун - У 
 • Луцик О. Д. 
 • Лякішев М. П. 
 • Ляшко І. І. 
 • Макєєв В. О. 
 • Мамчиць Є. К. 
 • Марченко А. П. 
 • Молявко В. Г. 
 • Наконечний О. Г. 
 • Ножин В. І.
 • Рибалкін В. О. 
 • Степаненко С. М. 
 • Стороженко І. С.
 • Тартаковський В. К. 
 • Федосов В. М. 
 • Шаповал В. І. 
 • Шокотов М. К.

 

2002

 • Загнітко Анатолій Панасович
 • Каліущенко Володимир Дмитрович
 • Шакун Василь Іванович
 • Положенець Віктор Михайлович
 • Цудзевич Борис Олександрович
 • Філіпенко Антон Сергійович
 • Тіман Майор Пилипович
 • Панчук Май Іванович
 • Різун Володимир Володимирович
 • Большаков Володимир Іванович
 • Корольчук Микола Степанович
 • Масляк Петро Олексійович
 • Іщук Степан Іванович
 • Олійник Ярослав Богданович
 • Погрібний Анатолій Григорович
 • Добровольський В'ячеслав Олексійович
 • Даценко Ірина Іванівна
 • Туманов Віктор Андрійович

 

2001

 • Продайвода Георгій Трохимович
 • Литвин Володимир Петрович
 • Ступін Олександр Борисович
 • Зозуля Іван Савович
 • Курако Юрій Львович
 • Старикова Олена Миколалївна
 • Ковтуненко Олексій Петрович
 • Васильєвих Леонід Аркадійович
 • Калакура Ярослав Степанович
 • Винокур Іон Срульович
 • Ніколайчук Віталій Іванович
 • Лобойко Олексій Якович
 • Запаско Яким Прохорович
 • Гасик Михайло Іванович
 • Надольний Іван Федотович
 • Андрущенко Віктор Петрович
 • Ванханен Вільям Давидович
 • Ріпа Леонтій Антонович

 

2000

 • Чередниченко Олександр Іванович
 • Цапко Валерій Костянтинович
 • Пилипчук Олег Ярославович
 • Жупанський Ярослав Іванович
 • Щуліпенко Ігор Михайлович
 • Лизанчук Василь Васильович
 • Ситенко Олексій Григорович
 • Лазня Ігор Вікторович
 • Грищак Віктор Захарович
 • Білоус Василь Іванович
 • Астрелін Ігор Михайлович

 

1999

 • Андрейцев Володимир Іванович
 • Вірченко Ніна Опанасівна
 • Губинський Володимир Йосипович
 • Ляшенко Ігор Миколайович
 • Поліщук Віктор Петрович
 • Ятель Георгій Прокопович
 • Корбозерова Ніна Миколаївна
 • Яцимірський Віталій Костянтинович

 

1998

 • Вінніков Альберт Іванович
 • Зінченко Олександр Іванович
 • Москаленко Анатолій Захарович
 • Соболєв Валерій Вікторович
 • Губенко Світлана Іванівна
 • Пістун Микола Данилович
 • Майборода Василь Каленикович
 • Горохов Євген Васильович
 • Олійник Ольга Борисівна
 • Слюсаренко Анатолій Гнатович
 • Цимбалюк Віталій Іванович
 • Никула Тарас Денисович
 • Зименковський Борис Семенович
 • Коноваленко Ольга Степанівна

 

1997

 • Андрейчин Михайло Антонович
 • Влох Ірина Йосипівна
 • Слітенко Аркадій Федорович
 • Грицаєнко Зінаїда Мартинівна
 • Попов Микола Васильович
 • Дробноход Микола Іванович
 • Мороз Олександра Мирославівна
 • Євтушенко Станіслав Костянтинович
 • Луговий Володимир Іларіонович
 • Острик Петро Миколайович
 • Шаблій Олег Іванович
 • Плющ Василь Васильович
 • Данченко Валентин Миколайович
 • Вакуленко Олег Васильович
 • Олексеюк Іван Дмитрович

 

 

1996

 • Сайко Віктор Федорович
 • Баранник Дмитро Харитонович
 • Рудик Станіслав Костянтинович
 • Жемела Григорій Пимонович
 • Александров Євген Євгенович
 • Бойченко Борис Михайлович
 • Величко Олександр Григорович
 • Процюк Раду Георгійович
 • Гирін Віталій Миколайович
 • Панов Борис Семенович
 • Горовий Анатолій Федорович
 • Зарицький Петро Васильович
 • Михайленко Всеволод Євдокимович
 • Ангельський Олег Вячеславович
 • Корнійчук Людмила Яківна
 • Татаренко Наталія Олексіївна
 • Жежеленко Ігор Володимирович
 • Сіпітий Віталій Іванович

 

 

1995

 • Качкан Володимир Атаназійович
 • Алексюк Анатолій Миколайович
 • Гудзь Володимир Павлович
 • Мусієнко Микола Миколайович
 • Оканенко Олександр Аркадійович
 • Таран Наталія Юріївна
 • Кирилюк Віктор Павлович
 • Чекман Іван Сергійович
 • Анісімов Володимир Владиславович
 • Шеховцов Анатолій Федорович
 • Романовський Георгій Федорович
 • Чалий Олександр Васильович
 • Добровольський Валентин Миколайович
 • Сіворонов Альберт Олексійович
 • Бойко Віталій Іванович
 • Стріха Віталій Іларіонович

 

 

1994

 • Дубина Микола Іванович
 • Кононенко Петро Петрович
 • Федорченко Адольф Михайлович
 • Юрченко Олександр Григорович
 • Храпунов Сергій Михайлович
 • Ільницький Іван Григорович
 • Шищенко Петро Григорович
 • Бердишев Геннадій Дмитрович
 • Таран-Жовнір Юрій Миколайович
 • Алексеєва Олена Семенівна
 • Білоус Віталій Михайлович
 • Ганджа Ігор Михайлович
 • Мощич Петро Степанович

 

На головну
Створення сайту: DoSites.Net
На початок сторінки Карта сайту